Od:
Do:

Rezervacije između 15.04.2012 i 29.11.2022

Ukupan broj rezervacija 19619
Ukupan broj sati 1108176
Broj "Now" rezervacija 17527
Broj "Later" rezervacija 2093
Nedostupno 1
Vrijeme učitavanja < 2 min 5828
Vrijeme učitavanja > 2 min 13791
Broj korisnika 1297
Broj korisnika Generic Linux (VMware) 571
Broj korisnika Windows 7 (VMware) 339
Broj korisnika Windows XP (VMware) 586
Rezervacije Broj korisnika Sati korištenja Učitavanje < 2 min Učitavanje > 2 min Greške
CentOS 5 64bit GSS 52 19 106 38 14 1 (1%)
CentOS 5 64bit RPM 67 3 37723 45 22 1 (1%)
CentOS 6 64bit GNOME GSS 79 25 171 56 23 0
CentOS 6 64bit GSS 49 10 146 21 28 1 (2%)
CentOS 6 64bit puppetmaster 64 8 56786 23 41 1 (1%)
CentOS 6 64bit RPM 124 8 87177 74 50 10 (8%)
CentOS RPM Extras 1 1 11416 0 1 0
MS Windows 7 64bit 543 123 9790 52 491 19 (3%)
MS Windows 7 64bit 50GB 14 6 1 14 0 14 (100%)
MS Windows 7 64bit etfos 7 2 3 2 5 0
MS Windows 7 64bit GSS 151 55 235 23 128 2 (1%)
MS Windows 7 64bit Owncloud 2 2 1 0 2 0
MS Windows 7 64bit test1 2 1 1 1 1 0
MS Windows 7 VCL SRS Mgmt 9 3 196 4 5 3 (33%)
MS Windows 7 VCL SRS Mgmt 100 GB 33 3 9551 3 30 0
MS Windows XP 247 56 1609 30 217 9 (3%)
Korisničke slike 18176 1932 893259 5442 13763 0

Trajanja rezervacija

0 - 30 min: 6108
30 min - 1 sat: 2831
1 sat - 2 sata: 1972
2 sata - 4 sata: 1328
> 4 sata: 7381

Informacije o završetku

Obrisane: 566 (Buduće rezervacije obrisane prije početka)
Otpuštene: 7762 (Rezervacija otpuštena prije isteka rezerviranog vremena)
Nisu uzete u obzir: 1356 ("Connect!" tipka nikada pritisnuta)
Nikad ulogirane: 31 (Korisnik se nikada nije ulogirao na poslužitelj)
Kraj rezervacije: 8207 (Istek rezerviranog vremena)
Istek vremena: 90 (Korisnik odspojen i nije se ponovno spojio unutar 15 minuta)
Neuspjele: 1091 (Rezervirani poslužitelj se nije uspio pripremiti za korištenje)

Broj rezervacija po danu

Broj rezervacija po danu

Maksimalan broj usporednih rezervacija po danu

Maksimalan broj usporednih rezervacija po danu

Prosječni broj rezervacija po satu u zadanom periodu

Broj rezervacija po satu