Od:
Do:

Rezervacije između 15.04.2012 i 16.09.2019

Ukupan broj rezervacija 16364
Ukupan broj sati 617968
Broj "Now" rezervacija 14510
Broj "Later" rezervacija 1855
Nedostupno 1
Vrijeme učitavanja < 2 min 5458
Vrijeme učitavanja > 2 min 10906
Broj korisnika 934
Broj korisnika Generic Linux (VMware) 350
Broj korisnika Windows 7 (VMware) 275
Broj korisnika Windows XP (VMware) 467
Rezervacije Broj korisnika Sati korištenja Učitavanje < 2 min Učitavanje > 2 min Greške
CentOS 5 64bit GSS 52 19 106 38 14 1 (1%)
CentOS 5 64bit RPM 66 3 3490 44 22 1 (1%)
CentOS 6 64bit GNOME GSS 79 25 171 56 23 0
CentOS 6 64bit GSS 49 10 146 21 28 1 (2%)
CentOS 6 64bit puppetmaster 64 8 56786 23 41 1 (1%)
CentOS 6 64bit RPM 123 8 87177 73 50 10 (8%)
CentOS RPM Extras 1 1 11416 0 1 0
MS Windows 7 64bit 447 110 8577 37 410 10 (2%)
MS Windows 7 64bit 50GB 14 6 1 14 0 14 (100%)
MS Windows 7 64bit etfos 7 2 3 2 5 0
MS Windows 7 64bit GSS 151 55 235 23 128 2 (1%)
MS Windows 7 64bit Owncloud 2 2 1 0 2 0
MS Windows 7 64bit test1 2 1 1 1 1 0
MS Windows 7 VCL SRS Mgmt 9 3 196 4 5 3 (33%)
MS Windows 7 VCL SRS Mgmt 100 GB 19 3 9378 3 16 0
MS Windows XP 208 53 1523 24 184 4 (1%)
Korisničke slike 15072 1320 438755 5095 10922 0

Trajanja rezervacija

0 - 30 min: 5331
30 min - 1 sat: 2346
1 sat - 2 sata: 1378
2 sata - 4 sata: 976
> 4 sata: 6334

Informacije o završetku

Obrisane: 509 (Buduće rezervacije obrisane prije početka)
Otpuštene: 6560 (Rezervacija otpuštena prije isteka rezerviranog vremena)
Nisu uzete u obzir: 1125 ("Connect!" tipka nikada pritisnuta)
Nikad ulogirane: 31 (Korisnik se nikada nije ulogirao na poslužitelj)
Kraj rezervacije: 6572 (Istek rezerviranog vremena)
Istek vremena: 90 (Korisnik odspojen i nije se ponovno spojio unutar 15 minuta)
Neuspjele: 993 (Rezervirani poslužitelj se nije uspio pripremiti za korištenje)

Broj rezervacija po danu

Broj rezervacija po danu

Maksimalan broj usporednih rezervacija po danu

Maksimalan broj usporednih rezervacija po danu

Prosječni broj rezervacija po satu u zadanom periodu

Broj rezervacija po satu